Klachten

Klachten

We streven ernaar de beste te zijn in ons vakgebied, daarom houden we rekening met de mening van elke klant. Deel uw mening over onze kliniek. Uw opmerkingen en complimenten ontvangen wij graag. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over onze behandeling, laat het ons dan weten. U kunt schriftelijk contact opnemen met uw tandarts of uw situatie komen bespreken. Maar als u van mening bent dat er een derde partij nodig is om het conflict op te lossen, kunt u een klacht indienen bij KNMT, de beroepsvereniging waar deze praktijk toe behoort. Een onafhankelijke professional bemiddelt kosteloos tussen u en uw tandarts om tot een oplossing te komen.

Geschil

Als het conflict ook met de hulp van een onafhankelijke bemiddelaar niet kan worden opgelost, kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie Mondzorg. Het beroep kost 75 euro. Uw vraag wordt door een commissie van vijf experts onderzocht en beslist. Indien de commissie uw klacht gegrond acht, kan zij een schadevergoeding toekennen. Kijk voor meer informatie over mondzorg en tandheelkundige zorg op Allesoverhetgebit.nl. Dit bevat onafhankelijke informatie van de beroepsorganisatie KNMT.

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers 

©2021 Aesthetic Dental Center – Alle rechten voorbehouden

Webdesign & Development by Zaakmakers